Turf-humate.eu

"OOO Torfogumat LLC"

Společnost VP Select s.r.o. zastupuje ruskou společnost "OOO Torfogumat LLC" a uvedla na trh EU půdní pomocnou látku "Aktivovaný Torfogumat Olchovského" pod názvem a značkou "Turf-humate".

Read More

Vlastnosti Turf-humate

 • Univerzální multi-funkční přírodní ekologický přípravek, který lze aplikovat pomocí zálivky ke kořenovému systému, nebo postřikem na listy.
 • Stimuluje všechny fyziologické procesy v rostlinách
 • Zvyšuje klíčivost semene (o 98%)
 • Stimuluje tvorbu kořenových systémů
 • Stimuluje růst aktivní plochy povrchu listů pro fotosyntézu
 • Stimuluje tvorbu květů
 • snižuje nutnost použití anorganických hnojiv
 • Snižuje a celkově omezuje používání pesticidů
 • Aplikace Turf-humate v zeměpisných šířkách s nestálými meteorologickými podmínkami zabezpečí jistotu výnosů z úrody
 • Reálná ochrana rostliny (buněčného systému) proti, nebo při stresu z mrazu, zimy, přívalových dešťů, sucha. Aktivním ošetřením pomocí Turf-humate lze tyto rostliny stabilizovat do normálního vegetačního stavu bez následků ovlivnění úrody.

Info ...

Inkrustace-moření  nástřikem vytvořená folie (povlak) Turf-humate na povrchu semen. Možno aplikace s pesticidy.

Mýty o bramborech  z vitaminů v bramborách najdeme především vitamin C. Je vynikajícím spalovačem tuků a skvěle se stará o stabilní hladinu cukru v krvi. Obsah vitaminu C začíná klesat ale téměř okamžitě po sklizni, proto brambory čerstvě vykopané ze země obsahují nejvíce vitaminu C. Zajímavým zjištěním je také fakt, že při smažení se tento vitamin rozpustný ve vodě nejlépe zachová, i když smažením se zvyšuje energetická hodnotu pokrmu. more info ...Hlízy ošetřené Turf-humate (Brambory)


Testy provedeny v roce 2014/2015 - Česká republika, Vysočina, zemitopísčitá půda 3 x 1 ha.                              

Metody ošetření hlíz  Brambor


Varianta 1: 
Ošetření pouze postřikem (jedna fáze - postřik)

Postřik v poměru 1 kg Turf-humate pasta : 200 litrů H2O na hektar. Aplikace se provádí pouze jednou ve vegetačním období. Důležité je postřik ve vegetačnín období 6 - 8 listů na stonku.

Jednotlivé postřiky aplikovat ve vegetačních obdobích:
 • ve stádiu vegetačního období 6 - 8 listů na stonku (1 : 200) - základní postřik


Varianta 2: 
Ošetření namáčením a následně postřikem (dvě fáze - namáčení / postřik)

1/ Namáčení před setbou 1 kg Turf-humate : 200 litrů H2O na 500 kg hlíz brambor. Namáčení.

2/ Postřik v poměru 1 kg Turf-humate pasta : 200 litrů H2O na hektar. Aplikace se provádí pouze jednou ve vegetačním období. Důležité je postřik ve vegetačnín období 6 - 8 listů na stonku.

Jednotlivé postřiky aplikovat ve vegetačních obdobích:
 • ve stádiu vegetačního období 6 - 8 listu stonku (1 : 200) - základní postřik


Výnos Brambor t/ha (q/ha)                (1 t - 1000 kg, 1 q - 100 kg)


Druh hlíz: BramboryVýtěžnost pole bez aplikace
Výtěžnost pole s aplikací
Brambory29,72 t/ha (297,2 q/ha)36,12 t/ha  (361,2 g/ha)

Dosažené nutriční hodnoty

Hmota+ 14 - 32 %
Škrob+ 15 - 30 %
Vitamín C+ 16 - 37 %
Zpět