Turf-humate.eu

"OOO Torfogumat LLC"

Společnost VP Select s.r.o. zastupuje ruskou společnost "OOO Torfogumat LLC" a uvedla na trh EU půdní pomocnou látku "Aktivovaný Torfogumat Olchovského" pod názvem a značkou "Turf-humate".

Read More

Vlastnosti Turf-humate

 • Univerzální multi-funkční přírodní ekologický přípravek, který lze aplikovat pomocí zálivky ke kořenovému systému, nebo postřikem na listy.
 • Stimuluje všechny fyziologické procesy v rostlinách
 • Zvyšuje klíčivost semene (o 98%)
 • Stimuluje tvorbu kořenových systémů
 • Stimuluje růst aktivní plochy povrchu listů pro fotosyntézu
 • Stimuluje tvorbu květů
 • snižuje nutnost použití anorganických hnojiv
 • Snižuje a celkově omezuje používání pesticidů
 • Aplikace Turf-humate v zeměpisných šířkách s nestálými meteorologickými podmínkami zabezpečí jistotu výnosů z úrody
 • Reálná ochrana rostliny (buněčného systému) proti, nebo při stresu z mrazu, zimy, přívalových dešťů, sucha. Aktivním ošetřením pomocí Turf-humate lze tyto rostliny stabilizovat do normálního vegetačního stavu bez následků ovlivnění úrody.

Info ...

Inkrustace-moření  nástřikem vytvořená folie (povlak) Turf-humate na povrchu semen. Možno aplikace s pesticidy.

Mýty o bramborech  z vitaminů v bramborách najdeme především vitamin C. Je vynikajícím spalovačem tuků a skvěle se stará o stabilní hladinu cukru v krvi. Obsah vitaminu C začíná klesat ale téměř okamžitě po sklizni, proto brambory čerstvě vykopané ze země obsahují nejvíce vitaminu C. Zajímavým zjištěním je také fakt, že při smažení se tento vitamin rozpustný ve vodě nejlépe zachová, i když smažením se zvyšuje energetická hodnotu pokrmu. more info ...Obiloviny ošetřené Turf-humate (Proso)


Testy provedeny v roce 2014/2015 - Česká republika, Labská nížina, černozem 1 - 2 ha


                              

Metody ošetření zrna obilovin Proso


Varianta 1: 
Ošetření pouze postřikem (jedna fáze - postřik)

Postřik v poměru 1,5 kg Turf-humate pasta : 250 litrů H2O na hektar. Aplikace se doporučuje provádět dva krát ve vegetačním období s odstupem 4 - 5 týdnů. Důležité je první postřik ve vegetačnín období 5 - 10 cm stonku.

Jednotlivé postřiky aplikovat ve vegetačních obdobích:
 • ve stádiu vegetačního období 5 - 10 cm stonku (1,5 : 250) - základní postřik
 • ve stádiu vegetačního období (1,5 : 250) - odstup 4 - 5 týdnů po prvním postřiku


Varianta 2: 
Ošetření inkrustací a následně postřikem (dvě fáze - inkrustace / postřik)

1/ Inkrustace před setbou 5 kg Turf-humate : 5 litrů H2O/5 litrů H2O na 500 kg osiva Prosa. Inkrustace.

2/ Postřik v poměru 1,5 kg Turf-humate pasta : 250 litrů H2O na hektar. Aplikace se doporučuje provádět dva krát ve vegetačním období s odstupem 4 - 5 týdnů. Důležité je první postřik ve vegetačnín období 5 - 10 cm stonku.

Jednotlivé postřiky aplikovat ve vegetačních obdobích:
 • ve stádiu vegetačního období 5 - 10 cm stonku (1,5 : 250) - základní postřik
 • ve stádiu vegetačního období (1,5 : 250) - odstup 4 - 5 týdnů po prvním postřiku


Výnos Prosa t/ha (q/ha)                (1 t - 1000 kg, 1 q - 100 kg)Výtěžnost pole bez aplikace
Výtěžnost pole s aplikací
Proso0,6 t/ha (6,0 q/ha)0,91 t/ha (9,1 g/ha)


Zpět