Turf-humate.eu

"OOO Torfogumat LLC"

Společnost VP Select s.r.o. zastupuje ruskou společnost "OOO Torfogumat LLC" a uvedla na trh EU půdní pomocnou látku "Aktivovaný Torfogumat Olchovského" pod názvem a značkou "Turf-humate".

Read More

Vlastnosti Turf-humate

 • Univerzální multi-funkční přírodní ekologický přípravek, který lze aplikovat pomocí zálivky ke kořenovému systému, nebo postřikem na listy.
 • Stimuluje všechny fyziologické procesy v rostlinách
 • Zvyšuje klíčivost semene (o 98%)
 • Stimuluje tvorbu kořenových systémů
 • Stimuluje růst aktivní plochy povrchu listů pro fotosyntézu
 • Stimuluje tvorbu květů
 • snižuje nutnost použití anorganických hnojiv
 • Snižuje a celkově omezuje používání pesticidů
 • Aplikace Turf-humate v zeměpisných šířkách s nestálými meteorologickými podmínkami zabezpečí jistotu výnosů z úrody
 • Reálná ochrana rostliny (buněčného systému) proti, nebo při stresu z mrazu, zimy, přívalových dešťů, sucha. Aktivním ošetřením pomocí Turf-humate lze tyto rostliny stabilizovat do normálního vegetačního stavu bez následků ovlivnění úrody.

Info ...

Inkrustace-moření  nástřikem vytvořená folie (povlak) Turf-humate na povrchu semen. Možno aplikace s pesticidy.

Mýty o bramborech  z vitaminů v bramborách najdeme především vitamin C. Je vynikajícím spalovačem tuků a skvěle se stará o stabilní hladinu cukru v krvi. Obsah vitaminu C začíná klesat ale téměř okamžitě po sklizni, proto brambory čerstvě vykopané ze země obsahují nejvíce vitaminu C. Zajímavým zjištěním je také fakt, že při smažení se tento vitamin rozpustný ve vodě nejlépe zachová, i když smažením se zvyšuje energetická hodnotu pokrmu. more info ...Obiloviny ošetřené Turf-humate (Pšenice, Ječmen)


Testy provedeny v roce 2014/2015 - Česká republika, Labská nížina, zemitá písčitá půda


Obsah bílkovin %
Obsah lepků %
N %
P %
K %
Výsev kontrolní bez aplikace Turf-humate
15,5032,092,721,3650,50
Výsev s aplikace Turf-humate
16,2433,612,851,4960,57


           
                              Kontrolní pole bez aplikace Turf-humate                 Kontrolní pole s aplikací Turf-humate

Metody ošetření zrna obilovin Pšenice/Ječmen


Varianta 1: 
Ošetření pouze postřikem (jedna fáze - postřik)

Postřik v poměru 1 kg Turf-humate pasta : 200 litrů H2O na hektar. Aplikace se doporučuje provádět tři krát ve vegetačním období. Důležité je postřik ve vegetačnín období 3 - 4 cm stonku.

Jednotlivé postřiky aplikovat ve vegetačních obdobích:
 • ve stádiu vegetačního období 3 - 4 cm stonku (1 : 200) - základní postřik
 • ve stádiu vegetačního období před květem (1 : 200) - doporučný
 • ve stádiu vegetačního období formace úrody (1 : 200) - doporučený


Varianta 2: 
Ošetření inkrustací a následně postřikem (dvě fáze - inkrustace / postřik)

1/ Inkrustace před setbou 1 kg Turf-humate : 10 litrů H2O/10 litrů H2O na 1000 kg osiva. Inkrustace.

2/ Postřik v poměru 1 kg Turf-humate pasta : 200 litrů H2O na hektar. Aplikace se doporučuje provádět tři krát ve vegetačním období. Důležité je postřik ve vegetačnín období 3 - 4 cm stonku.

Jednotlivé postřiky aplikovat ve vegetačních obdobích:
 • ve stádiu vegetačního období 3 - 4 cm stonku (1 : 200) - základní postřik
 • ve stádiu vegetačního období před květem (1 : 200) - doporučný
 • ve stádiu vegetačního období formace úrody (1 : 200) - doporučený


Výnos pšenice jarní t/ha (1 t - 1000 kg, 1 q - 100 kg)


Druh osivaVýtěžnost pole bez aplikace
Výtěžnost pole s aplikací
Pšenice jarní4,62 t/ha (46,2 q/ha)+ 19,5 %


Výnos pšenice zimní t/ha

Druh osiva
Výtěžnost pole bez aplikace
Výtěžnost pole s aplikací
Pšenice jarní
5,32 t/ha (53,2 q/ha)+ 21,8 %


Počet produktivních stonků se zvýšil o 32,5%, výška rostliny zvýšila o 4,7 cm.

Počet zrn na klas 31,4 kusů, (o 8,7%) více než v kontrolní skupině.

Celková produktivita se zvýšila o 21,8%.


                              

Pšenice zimní. Vlevo - klas pšenice ošetřený Turf-humate, ale pouze dvakrát v druhé polovině vegetačního období (místo doporučených 3x ). Vpravo – neošetřená zimní pšenice.


                                            

                         Vlevo – pšenice zimní provedena inkrustace a jeden postřik ve vegetačním období. Vpravo – neošetřená pšenice.


                                   

          Vpravo – rozměry zrna pšenice po sklizni, pšenice byla dvakrát ošetřena během vegetačního období Turf-humate. Vlevo - kontrolní semena pšenice, neošetřená.Zpět