Turf-humate.eu

"OOO Torfogumat LLC"

Společnost VP Select s.r.o. zastupuje ruskou společnost "OOO Torfogumat LLC" a uvedla na trh EU půdní pomocnou látku "Aktivovaný Torfogumat Olchovského" pod názvem a značkou "Turf-humate".

Read More

Vlastnosti Turf-humate

 • Univerzální multi-funkční přírodní ekologický přípravek, který lze aplikovat pomocí zálivky ke kořenovému systému, nebo postřikem na listy.
 • Stimuluje všechny fyziologické procesy v rostlinách
 • Zvyšuje klíčivost semene (o 98%)
 • Stimuluje tvorbu kořenových systémů
 • Stimuluje růst aktivní plochy povrchu listů pro fotosyntézu
 • Stimuluje tvorbu květů
 • snižuje nutnost použití anorganických hnojiv
 • Snižuje a celkově omezuje používání pesticidů
 • Aplikace Turf-humate v zeměpisných šířkách s nestálými meteorologickými podmínkami zabezpečí jistotu výnosů z úrody
 • Reálná ochrana rostliny (buněčného systému) proti, nebo při stresu z mrazu, zimy, přívalových dešťů, sucha. Aktivním ošetřením pomocí Turf-humate lze tyto rostliny stabilizovat do normálního vegetačního stavu bez následků ovlivnění úrody.

Info ...

Inkrustace-moření  nástřikem vytvořená folie (povlak) Turf-humate na povrchu semen. Možno aplikace s pesticidy.

Mýty o bramborech  z vitaminů v bramborách najdeme především vitamin C. Je vynikajícím spalovačem tuků a skvěle se stará o stabilní hladinu cukru v krvi. Obsah vitaminu C začíná klesat ale téměř okamžitě po sklizni, proto brambory čerstvě vykopané ze země obsahují nejvíce vitaminu C. Zajímavým zjištěním je také fakt, že při smažení se tento vitamin rozpustný ve vodě nejlépe zachová, i když smažením se zvyšuje energetická hodnotu pokrmu. more info ...Vinná réva a chmel ošetření pomocí Turf-humate


Testy provedeny v roce 2013/2014 - Česká republika, Kutná hora

                                                  
                              

Metody ošetření Vinné révy a Chmele


Varianta 1: 
Ošetření pouze postřikem (jedna fáze - postřik)

Postřik v poměru 1 kg Turf-humate pasta : 200 litrů H2O na hektar. Aplikace se doporučuje provádět tři krát ve vegetačním období. Důležité je postřik ve vegetačnín období puknutí pupenů a nárůst 3 - 4 listů pupenu.

Jednotlivé postřiky aplikovat ve vegetačních obdobích:
 • ve stádiu vegetačního období puknutí pupenu a nárůst 3 - 4 listů na pupemu (1 : 200) - základní postřik
 • ve stádiu vegetačního období před květem (1 : 50)
 • ve stádiu vegetačního období formace úrody (1 : 200)


Varianta 2: 
Ošetření zálivkou a následně postřikem (dvě fáze - zálivka / postřik)

1/ Zálivka před před vegetačním obdobím 1 kg Turf-humate : 1000 litrů H2O na 1 hektar. Zálivku opakovat 1 - 2x podle vlhkosti půdy. Zálivka.

2/ Postřik v poměru 1 kg Turf-humate pasta : 200 litrů H2O na hektar. Aplikace se doporučuje provádět tři krát ve vegetačním období. Důležité je postřik ve vegetačnín období  puknutí pupenů a nárůst 3 - 4 listů pupenu.

Jednotlivé postřiky aplikovat ve vegetačních obdobích:
 • ve stádiu vegetačního období puknutí pupenu a nárůst 3 - 4 listů na pupemu (1 : 200) - základní postřik
 • ve stádiu vegetačního období před květem (1 : 50)
 • ve stádiu vegetačního období formace úrody (1 : 200)


Výnos Vinné révy t/ha (q/ha)                (1 t - 1000 kg, 1 q - 100 kg)Výtěžnost pole bez aplikace
Výtěžnost pole s aplikací
Vinná réva6,8 t/ha (68,0 q/ha)10,4 t/ha (104 g/ha)
Zvýšení cukernatosti-o 1,6 - 2,1 %  

 • Pro aplikaci Turf-humate, není třeba nakupovat nové zemědělské technologie.
 • Je velmi účinné plánovat ošetření víceletých plodin a rostlin – postřikem „jarním“ před vegetačním obdobím a postřikem „podzimním“ po ukončení vegetačního období. Koncentrace Turf-humate je pro tuto aplikaci 1 kg Turf-humate pasta na 1000 litrů vodního roztoku na 1 hektar ošetřované vinné révy/chmelu.
 • "Jarní postřik" - je aplikace pro podporu výnosu úrody a kvality. U vinné révy Turf-humate je velmi vysoce účinný ekologický prostředek proti plísni révy vinné (peronospora).
 • "Podzimní postřik" - aplikace je pro podporu přezimování a ochranu proti škůdcům.
 • Aplikace Turf-humate na vinnou révu má příznivý vliv na zvýšení cukernatosti.
 • Zvyšuje obsah biogenních prvků.
 • Zpevňuje dužinu.
 • Prodlužuje dobu skladování.
 • Zlepšuje chuťové vlastnosti.

Vinná réva je velmi náchylná v jarních měsících na tepelný šok, přízemní mrazíky. Takto zasažená rostlina ztrácí možnost  květenství, dojde ke snížení výnosů. Pokud bude aplikovám postřik ihned po tomto šoku 1:50 dojde k rychlé regeneraci výrostků pupenů. Úroda bude zachována.

Popisovaná metodika plně odpovídá postupům ošetřování Chmele.Zpět