Turf-humate.eu

"OOO Torfogumat LLC"

Společnost VP Select s.r.o. zastupuje ruskou společnost "OOO Torfogumat LLC" a uvedla na trh EU půdní pomocnou látku "Aktivovaný Torfogumat Olchovského" pod názvem a značkou "Turf-humate".

Read More

Vlastnosti Turf-humate

  • Univerzální multi-funkční přírodní ekologický přípravek, který lze aplikovat pomocí zálivky ke kořenovému systému, nebo postřikem na listy.
  • Stimuluje všechny fyziologické procesy v rostlinách
  • Zvyšuje klíčivost semene (o 98%)
  • Stimuluje tvorbu kořenových systémů
  • Stimuluje růst aktivní plochy povrchu listů pro fotosyntézu
  • Stimuluje tvorbu květů
  • snižuje nutnost použití anorganických hnojiv
  • Snižuje a celkově omezuje používání pesticidů
  • Aplikace Turf-humate v zeměpisných šířkách s nestálými meteorologickými podmínkami zabezpečí jistotu výnosů z úrody
  • Reálná ochrana rostliny (buněčného systému) proti, nebo při stresu z mrazu, zimy, přívalových dešťů, sucha. Aktivním ošetřením pomocí Turf-humate lze tyto rostliny stabilizovat do normálního vegetačního stavu bez následků ovlivnění úrody.

Info ...

Inkrustace-moření  nástřikem vytvořená folie (povlak) Turf-humate na povrchu semen. Možno aplikace s pesticidy.

Mýty o bramborech  z vitaminů v bramborách najdeme především vitamin C. Je vynikajícím spalovačem tuků a skvěle se stará o stabilní hladinu cukru v krvi. Obsah vitaminu C začíná klesat ale téměř okamžitě po sklizni, proto brambory čerstvě vykopané ze země obsahují nejvíce vitaminu C. Zajímavým zjištěním je také fakt, že při smažení se tento vitamin rozpustný ve vodě nejlépe zachová, i když smažením se zvyšuje energetická hodnotu pokrmu. more info ...Turf-humate

Koncentrované přírodní minerály a jejich sloučeniny, humáty a kyselina humininová ve formě koloidní pasty na bázi vody. 

Hlavním a základním zdrojem minerálů a jejich sloučenin, humátů a kyseliny humininové je přírodní surovina Turf-humate (černá rašelina), zpracovaná bez chemických úprav.

Environmentálním způsobem zpracování Turf-humate a procentuální optimalizací složek huminových kyselin a humátů je vytvořen koloidní roztok ve formě rozpustné pasty ve vodě. 

Jedná se půdní pomocnou látku.

Po aplikaci Turf-humate je v celém vegetačním období rostliny zaznamenán nárůst hmoty a to i v období dešťů, sucha, prudkých tepelných výkyvů. U rostlin se díky nárůstu hmoty zvyšuje schopnost fotosyntézy v listech a nadzemních částech řádově až 2,5 x, rostlina tak zvětšuje svoje schopnosti vázat a zpracovat vzdušný dusík.

Read More

Nabízíme

Preventivní postřik při zahájení vegetačního období Turf-humate.

Dodání ekologického postřiku ovocných sadů, vinic, zemědělských plodin v době zahájení vegetačního období, zvýšení celkové kondice proti teplotním šokům (přízemním mrazům), optimalizace úrody, omezení používaní herbicidů.

Postřik travnatých ploch po zimě Turf-humate.

Dodání ekologického postřiku pro revitalizace vyčerpaných, vymrzlých travnatých ploch (golfové hřiště, sportovní hřiště, parky), rychlá obnova Ph a kořenového systému a jeho % navýšení, ochrana proti travním plísním. Omezení používaní herbicidů.

Jarní postřik Vinné révy a Chmele 

Aplikace pro podporu výnosu úrody a kvality. U vinné révy Turf-humate je velmi vysoce účinný ekologický prostředek proti plísni révy vinné (peronospora).

Kontakt

Výzkum a vývoj. Připravuje.

Turf-humate ve formě prášku a granulátu

Dokončuji se testy s Turf-humate ve formě prášku a granulátu. Cílem je umožnit aplikaci Turf-humatu v jeho suché formě na velké plochy a tím optimalizovat jeho použité množství s efektem minimalizace celkových nákladů.


Strukturované granule. 

V současné době se pracuje na vytvoření strukturovaných granulí s požadovanými charakteristickými vlastnostmi obilí - tedy geometrií a tvrdostí zrna pšenice, pro možnost jejich výsevu přímo s obilím.


Půdní kontejnery Turf-humate. 

Pro projekt v zahraničí připravujeme revitalizační půdní kontejnery určené k obnově vyčerpaných minerálních složek a tím k záchraně starých historických stromů, vinic, sadů.

Read More