Turf-humate.eu

"OOO Torfogumat LLC"

Společnost VP Select s.r.o. zastupuje ruskou společnost "OOO Torfogumat LLC" a uvedla na trh EU půdní pomocnou látku "Aktivovaný Torfogumat Olchovského" pod názvem a značkou "Turf-humate".

Read More

Vlastnosti Turf-humate

 • Univerzální multi-funkční přírodní ekologický přípravek, který lze aplikovat pomocí zálivky ke kořenovému systému, nebo postřikem na listy.
 • Stimuluje všechny fyziologické procesy v rostlinách
 • Zvyšuje klíčivost semene (o 98%)
 • Stimuluje tvorbu kořenových systémů
 • Stimuluje růst aktivní plochy povrchu listů pro fotosyntézu
 • Stimuluje tvorbu květů
 • snižuje nutnost použití anorganických hnojiv
 • Snižuje a celkově omezuje používání pesticidů
 • Aplikace Turf-humate v zeměpisných šířkách s nestálými meteorologickými podmínkami zabezpečí jistotu výnosů z úrody
 • Reálná ochrana rostliny (buněčného systému) proti, nebo při stresu z mrazu, zimy, přívalových dešťů, sucha. Aktivním ošetřením pomocí Turf-humate lze tyto rostliny stabilizovat do normálního vegetačního stavu bez následků ovlivnění úrody.

Info ...

Inkrustace-moření  nástřikem vytvořená folie (povlak) Turf-humate na povrchu semen. Možno aplikace s pesticidy.

Mýty o bramborech  z vitaminů v bramborách najdeme především vitamin C. Je vynikajícím spalovačem tuků a skvěle se stará o stabilní hladinu cukru v krvi. Obsah vitaminu C začíná klesat ale téměř okamžitě po sklizni, proto brambory čerstvě vykopané ze země obsahují nejvíce vitaminu C. Zajímavým zjištěním je také fakt, že při smažení se tento vitamin rozpustný ve vodě nejlépe zachová, i když smažením se zvyšuje energetická hodnotu pokrmu. more info ...Půdní kontejnery Turf-humate - základní informace

Tento projekt je zaměřen na záchranu starých stromů, keřů, sadů a vinic (flóry), kterým v důsledku eroze půdy, změn toků podzemních vod, snižování půdní bonity, nárůstu cen anorganických hnojiv a jejich problematičnosti použití hrozí uhynutí.

Stávající stav:

 • staré stromy, keře je velmi problematické hnojit a zavlažovat
 • půda v oblasti kořenových systémů je vyžilá, neobsahuje optimální množství minerálů a ostatních látek
 • s průmyslovou činností dochází ke změně Ph půdy a k její celkové kontaminaci
 • starým stromům a keřům neprospívá dodání minerálů a vody jakoukoliv povrchovou metodou. Působení takto dodaných živin je pouze krátkodobé (nepřesahuje řádově týdny), a rostlinám tyto relativně rychlé změny způsobují stresové šoky vedoucí k jejich úhynu
 • průmyslovou a stavební činností v krajině, dochází k přerušení a odklonění spodních vod
 • rostlinám klesá jejich přirozená schopnost fotosyntézy, postupně degenerují a ztrácejí tak i schopnosti produkovat kvalitní úrodu

Cíl, kterého chceme dosáhnout:

 • obnovení stability minerálů a ostatních látek ve vrstvě kořenového systému na dobu několika roků
 • vytvoření optimálního zdroje vláhy pomocí přirozené sorpce vody přírodními hydrogely
 • stabilizace Ph půdy a vytvoření optimálních podmínek pro růst a obnovu kořenových systémů
 • využití vlastností přírodních minerálů k sorpci těžkých kovů
 • vytvořit rostlině optimální podmínky pro fotosyntézu.

Připravuje a řešíme půdní kontejnery obsahující směs Turf-humate a přírodních Aqua Hydrogelů. Půdní kontejnery mají tvar tenkého válce a jsou určeny k aplikaci do předem připravených vrtů ke kořenům stromu či keře. Vrty doporučujeme vytvořit například pomocí mobilních vrtných souprav. Po instalaci kontejnerů je nutno vrty zalít vodou.Půdní kontejner je vyroben z rychle recyklovatelného materiálu, lze ho aplikovat přímo, nebo ho využít pouze jako přesnou odměru a transportní obal. Obsah kontejneru poté, kdy absorbuje vodu z prvotní zálivky, podstatně zvýší svůj objem. Tím dojde k protrhání stěny kontejneru a kořenům je tak umožněno snadno přijímat dodané živiny a hydrogely.


Způsob aplikace - vytvořit vrt požadované hloubky, do něho a podle potřeby aplikovat 1-2-3 půdní kontejnery na závěr aktivovat vodou (aktivaci vodou provádět několikrát za týden).
Home