Turf-humate.eu

"OOO Torfogumat LLC"

Společnost VP Select s.r.o. zastupuje ruskou společnost "OOO Torfogumat LLC" a uvedla na trh EU půdní pomocnou látku "Aktivovaný Torfogumat Olchovského" pod názvem a značkou "Turf-humate".

Read More

Vlastnosti Turf-humate

  • Univerzální multi-funkční přírodní ekologický přípravek, který lze aplikovat pomocí zálivky ke kořenovému systému, nebo postřikem na listy.
  • Stimuluje všechny fyziologické procesy v rostlinách
  • Zvyšuje klíčivost semene (o 98%)
  • Stimuluje tvorbu kořenových systémů
  • Stimuluje růst aktivní plochy povrchu listů pro fotosyntézu
  • Stimuluje tvorbu květů
  • snižuje nutnost použití anorganických hnojiv
  • Snižuje a celkově omezuje používání pesticidů
  • Aplikace Turf-humate v zeměpisných šířkách s nestálými meteorologickými podmínkami zabezpečí jistotu výnosů z úrody
  • Reálná ochrana rostliny (buněčného systému) proti, nebo při stresu z mrazu, zimy, přívalových dešťů, sucha. Aktivním ošetřením pomocí Turf-humate lze tyto rostliny stabilizovat do normálního vegetačního stavu bez následků ovlivnění úrody.

Info ...

Inkrustace-moření  nástřikem vytvořená folie (povlak) Turf-humate na povrchu semen. Možno aplikace s pesticidy.

Mýty o bramborech  z vitaminů v bramborách najdeme především vitamin C. Je vynikajícím spalovačem tuků a skvěle se stará o stabilní hladinu cukru v krvi. Obsah vitaminu C začíná klesat ale téměř okamžitě po sklizni, proto brambory čerstvě vykopané ze země obsahují nejvíce vitaminu C. Zajímavým zjištěním je také fakt, že při smažení se tento vitamin rozpustný ve vodě nejlépe zachová, i když smažením se zvyšuje energetická hodnotu pokrmu. more info ...Možnosti a aplikace Turf-humate

Aplikace Turf-humate vede nejen ke zvýšení výnosů plodin, ale také zajišťuje obnovu ekologické rovnováhy celého komplexu půdy, vytváří prostor pro další zěmědělské využití půdy. Obnovení ekologické rovnováhy eko -sytému "rostlina - půda" při aplikaci humátů přispívá nejen k zvýšení produktivity, ale také zlepšuje biologické výživové hodnoty získaných zemědělských produktů. Účinek Turf humate v rostlinách snížuje a někdy  zcela eliminuje škodlivé účinky nadměrných dávek chemikálií, pesticidů a jiných škodlivých nečistot, jako je například dusičnan, ten je převeden do formy volného, snadno stravitelné dusíku.

Po aplikaci Turf-humate je v celém vegetačním období rostliny zaznamenán nárůst hmoty a to i v období dešťů, sucha, prudkých tepelných výkyvů. 

U rostlin se díky nárůstu hmoty zvyšuje schopnost fotosyntézy v listech a nadzemních částech řádově až 2,5 x, rostlina tak zvětšuje svoje schopnosti vázat a zpracovat vzdušný dusík.

Reálná ochrana rostliny (buněčného systému) proti, nebo při stresu z mrazu, zimy, přívalových dešťů, sucha. Aktivním ošetřením pomocí Turf-humate lze tyto rostliny stabilizovat do normálního vegetačního stavu bez následků ovlivnění úrody.

Turf-humate jsou prostředky na ochranu rostlin a půdy před znečištěním životního prostředí. Přidání Turf humátů do půdy podporuje rozklad pesticidů v půdě. Současně zvyšuje odolnost rostlin proti chemickým vlivům, což zvyšuje rychlost rozkladu toxinů v rostlinných buňkách.

Turf-humate mohou se podílet na ekologické obnově kontaminovaných oblastí v kolem chemických a hutních provozů, na předměstských oblastí, podél silnic, v blízkosti skládek, atd ..

Aplikace Turf-humate zlepšuje fyzikální a chemické vlastnosti půdy, vodní a teplotní režimu. Stávající Turf humáty zvýšují obsah fosforu v půdě o 50% draslíku a o 40% dusičnanu amonného. 

Turf-humate je přechod na nový typ zemědělství - ekologické zemědělství, zachovávají přirozenou ekologickou rovnováhu půdy a obnovují celý ekosystém, vracejí půdu do jejího přirozeného přírodního stavu.Postřik Turf-humate
more info ...


Zavlažování Turf-humate
more info ...

Zálivka Turf-humate
more info ...

Inkrustace Turf-humate
more info ...


Máčení Turf-humate
more info ...

Macerace Turf-humate
more info ...


Zpět - Aplikace Turf-humate