Turf-humate.eu

"OOO Torfogumat LLC"

Společnost VP Select s.r.o. zastupuje ruskou společnost "OOO Torfogumat LLC" a uvedla na trh EU půdní pomocnou látku "Aktivovaný Torfogumat Olchovského" pod názvem a značkou "Turf-humate".

Read More

Vlastnosti Turf-humate

 • Univerzální multi-funkční přírodní ekologický přípravek, který lze aplikovat pomocí zálivky ke kořenovému systému, nebo postřikem na listy.
 • Stimuluje všechny fyziologické procesy v rostlinách
 • Zvyšuje klíčivost semene (o 98%)
 • Stimuluje tvorbu kořenových systémů
 • Stimuluje růst aktivní plochy povrchu listů pro fotosyntézu
 • Stimuluje tvorbu květů
 • snižuje nutnost použití anorganických hnojiv
 • Snižuje a celkově omezuje používání pesticidů
 • Aplikace Turf-humate v zeměpisných šířkách s nestálými meteorologickými podmínkami zabezpečí jistotu výnosů z úrody
 • Reálná ochrana rostliny (buněčného systému) proti, nebo při stresu z mrazu, zimy, přívalových dešťů, sucha. Aktivním ošetřením pomocí Turf-humate lze tyto rostliny stabilizovat do normálního vegetačního stavu bez následků ovlivnění úrody.

Info ...

Inkrustace-moření  nástřikem vytvořená folie (povlak) Turf-humate na povrchu semen. Možno aplikace s pesticidy.

Mýty o bramborech  z vitaminů v bramborách najdeme především vitamin C. Je vynikajícím spalovačem tuků a skvěle se stará o stabilní hladinu cukru v krvi. Obsah vitaminu C začíná klesat ale téměř okamžitě po sklizni, proto brambory čerstvě vykopané ze země obsahují nejvíce vitaminu C. Zajímavým zjištěním je také fakt, že při smažení se tento vitamin rozpustný ve vodě nejlépe zachová, i když smažením se zvyšuje energetická hodnotu pokrmu. more info ...Inkrustace - moření semen prostředkem „Turf-humate“

 • Při inkrustaci-moření se na povrch semen vytváří „blanka“ huminové látky, která se rozpouští v půdě a dává semenům dodatečnou výživu, zvyšuje energií klíčení, zlepšuje klíčivost semen.
 • Po této aplikaci již není potřeba dalších agrotechnických postupů ošetření semene, rostlina je soběstačná po celé vegetační období.
 • Inkrustace semen se provádí rozředěním 1 kg koncetrátu Turf-humate : 10 litrů H2O, vznikne vodní koncetrát Turf-humate.
 • 10 litrů vodního koncetrátu Turf-humate se rozředí v 10 litrech H2O. Roztok pro inkrustaci - namáčení je připraven.
 • Celkovým množstvím 20 litrů roztoku Turf-humate se ošetří a aktivuje 1 tuna zrna (obilí, kukuřice, rýže, čočky, bobů, cukrová řepa atd..).
 • Aplikace pro průmyslové technické plodiny je obdobná (bavlník, řepka, krmná řepa, technické konopí, rostliny pro výrobu pelet a štěpek atd..).
 • Inkrustaci - moření s Turf-humáte je možno provádět s společně s herbicidními mořidli. Oba přípravky se vrájemně nevylučují. Naopak Turf-humate umocňuje účinek herbicidů, je možnost snížení dávkování  herbicidů.
 • Inkrustace - moření lze provádět na strojích typu „Mobitox Super II“, „GRAMAX V“, atd ... 


   


Poměr míchání 1:10/10 na 1000 kg zrna

 1 kg Turf-humate pasta v 10 litrech H2O (vodní koncentrát Turf-humate)
10 litr vodní koncentrát Turf-humate)
v 10 litrech H2O (vodní roztok pro inkrustaci)


Zpět na Aplikace Turf-humate