Turf-humate.eu

"OOO Torfogumat LLC"

Společnost VP Select s.r.o. zastupuje ruskou společnost "OOO Torfogumat LLC" a uvedla na trh EU půdní pomocnou látku "Aktivovaný Torfogumat Olchovského" pod názvem a značkou "Turf-humate".

Read More

Vlastnosti Turf-humate

 • Univerzální multi-funkční přírodní ekologický přípravek, který lze aplikovat pomocí zálivky ke kořenovému systému, nebo postřikem na listy.
 • Stimuluje všechny fyziologické procesy v rostlinách
 • Zvyšuje klíčivost semene (o 98%)
 • Stimuluje tvorbu kořenových systémů
 • Stimuluje růst aktivní plochy povrchu listů pro fotosyntézu
 • Stimuluje tvorbu květů
 • snižuje nutnost použití anorganických hnojiv
 • Snižuje a celkově omezuje používání pesticidů
 • Aplikace Turf-humate v zeměpisných šířkách s nestálými meteorologickými podmínkami zabezpečí jistotu výnosů z úrody
 • Reálná ochrana rostliny (buněčného systému) proti, nebo při stresu z mrazu, zimy, přívalových dešťů, sucha. Aktivním ošetřením pomocí Turf-humate lze tyto rostliny stabilizovat do normálního vegetačního stavu bez následků ovlivnění úrody.

Info ...

Inkrustace-moření  nástřikem vytvořená folie (povlak) Turf-humate na povrchu semen. Možno aplikace s pesticidy.

Mýty o bramborech  z vitaminů v bramborách najdeme především vitamin C. Je vynikajícím spalovačem tuků a skvěle se stará o stabilní hladinu cukru v krvi. Obsah vitaminu C začíná klesat ale téměř okamžitě po sklizni, proto brambory čerstvě vykopané ze země obsahují nejvíce vitaminu C. Zajímavým zjištěním je také fakt, že při smažení se tento vitamin rozpustný ve vodě nejlépe zachová, i když smažením se zvyšuje energetická hodnotu pokrmu. more info ...Namáčení semen ve vodním roztoku „Turf-humate“. 

 • Při namáčení semen v roztoku „Tufr-humate“ se zlepšuje klíčivost semen, zkracuje se doba klíčení výhonků, zvětšuje se energie klíčení a zvyšuje se odolnost semenáčků vůči nemocem a nepříznivým podmínkám okolního prostředí díky plnějšímu rozvinutí biogenetického potenciálu semen rostlin.
 • Namáčení se doporučuje aplikovat na semena plodin zeleniny.
 • Semana se ponechávají v roztoku humátu od 12 do 48 hodin při teplotě 20-24 0C v závislosti na plodině. 1 kg „Turf-humate“ pasta v koncentraci 1:200 litrů H2O vystačí na ošetření 170 kg semen a 500 kg hlíz brambor.Miska nahoře - pšeničné klíčky, namočené po dobu 5 dnů v Turf-humate. Spodní miska kontrolní - pšeničné klíčky, namočené po dobu 5 dnů v normální vodě.Vlevo miska - ječmen klíčky, namočené po dobu 5 dnů v Turf-humate. Vpravo miska kontrolní - ječmen klíčky, namočené po dobu 5 dnů v normální vodě.


Poměr míchání 1:200 na 170 kg zrna, nebo 500 kg hlíz brambor

 1 kg Turf-humate pasta
200 litr H2O


Zpět na Aplikace Turf-humate