Turf-humate.eu

"OOO Torfogumat LLC"

Společnost VP Select s.r.o. zastupuje ruskou společnost "OOO Torfogumat LLC" a uvedla na trh EU půdní pomocnou látku "Aktivovaný Torfogumat Olchovského" pod názvem a značkou "Turf-humate".

Read More

Vlastnosti Turf-humate

 • Univerzální multi-funkční přírodní ekologický přípravek, který lze aplikovat pomocí zálivky ke kořenovému systému, nebo postřikem na listy.
 • Stimuluje všechny fyziologické procesy v rostlinách
 • Zvyšuje klíčivost semene (o 98%)
 • Stimuluje tvorbu kořenových systémů
 • Stimuluje růst aktivní plochy povrchu listů pro fotosyntézu
 • Stimuluje tvorbu květů
 • snižuje nutnost použití anorganických hnojiv
 • Snižuje a celkově omezuje používání pesticidů
 • Aplikace Turf-humate v zeměpisných šířkách s nestálými meteorologickými podmínkami zabezpečí jistotu výnosů z úrody
 • Reálná ochrana rostliny (buněčného systému) proti, nebo při stresu z mrazu, zimy, přívalových dešťů, sucha. Aktivním ošetřením pomocí Turf-humate lze tyto rostliny stabilizovat do normálního vegetačního stavu bez následků ovlivnění úrody.

Info ...

Inkrustace-moření  nástřikem vytvořená folie (povlak) Turf-humate na povrchu semen. Možno aplikace s pesticidy.

Mýty o bramborech  z vitaminů v bramborách najdeme především vitamin C. Je vynikajícím spalovačem tuků a skvěle se stará o stabilní hladinu cukru v krvi. Obsah vitaminu C začíná klesat ale téměř okamžitě po sklizni, proto brambory čerstvě vykopané ze země obsahují nejvíce vitaminu C. Zajímavým zjištěním je také fakt, že při smažení se tento vitamin rozpustný ve vodě nejlépe zachová, i když smažením se zvyšuje energetická hodnotu pokrmu. more info ...Macerace ve vodním roztoku prostředku „Turf-humate“

 • Macerace - řízků, odnoží a cibulek v prostředku „Turf-humate“ se stimuluje rychlost tvorby kořenů, růst kořínků, zlepšuje se ujímání sadbového materiálu, zvyšuje se odolnost sazenic vůči nemocem a nepříznivým podmínkám okolního prostředí.
 • Macerace se provádí 24 - 48 hodin.
 • Řízky se ponořují do roztoku jednou třetinou (1/3) jejich délky.
 • 1 litr „Turf-humate“ v koncentraci 1:200 vystačí na ošetření 200 kg řízků, odnoží, cibulek.


Poměr macerace 1:200 na 200 kg řízků, odnoží, cibulek

 1 kg Turf-humate pasta
200 litr H2O


Zpět na Aplikace Turf-humate