Turf-humate.eu

"OOO Torfogumat LLC"

Společnost VP Select s.r.o. zastupuje ruskou společnost "OOO Torfogumat LLC" a uvedla na trh EU půdní pomocnou látku "Aktivovaný Torfogumat Olchovského" pod názvem a značkou "Turf-humate".

Read More

Vlastnosti Turf-humate

 • Univerzální multi-funkční přírodní ekologický přípravek, který lze aplikovat pomocí zálivky ke kořenovému systému, nebo postřikem na listy.
 • Stimuluje všechny fyziologické procesy v rostlinách
 • Zvyšuje klíčivost semene (o 98%)
 • Stimuluje tvorbu kořenových systémů
 • Stimuluje růst aktivní plochy povrchu listů pro fotosyntézu
 • Stimuluje tvorbu květů
 • snižuje nutnost použití anorganických hnojiv
 • Snižuje a celkově omezuje používání pesticidů
 • Aplikace Turf-humate v zeměpisných šířkách s nestálými meteorologickými podmínkami zabezpečí jistotu výnosů z úrody
 • Reálná ochrana rostliny (buněčného systému) proti, nebo při stresu z mrazu, zimy, přívalových dešťů, sucha. Aktivním ošetřením pomocí Turf-humate lze tyto rostliny stabilizovat do normálního vegetačního stavu bez následků ovlivnění úrody.

Info ...

Inkrustace-moření  nástřikem vytvořená folie (povlak) Turf-humate na povrchu semen. Možno aplikace s pesticidy.

Mýty o bramborech  z vitaminů v bramborách najdeme především vitamin C. Je vynikajícím spalovačem tuků a skvěle se stará o stabilní hladinu cukru v krvi. Obsah vitaminu C začíná klesat ale téměř okamžitě po sklizni, proto brambory čerstvě vykopané ze země obsahují nejvíce vitaminu C. Zajímavým zjištěním je také fakt, že při smažení se tento vitamin rozpustný ve vodě nejlépe zachová, i když smažením se zvyšuje energetická hodnotu pokrmu. more info ...Aplikace na list postřikem Turf-humate se aktivuje: 

 • Metabolismus rostliny a následně tvorbu enzymů, které zvyšují její odolnost proti nepříznivým podmínkám prostředí. Vytváří podmínky proti stresu rostliny (přesazení, podmáčení, sucho, mráz, vysoké teploty, atd..).
 • Zvyšuje syntézu chlorofylu, cukrů, vitaminů, aminokyselin a dalších životně důležitých látek.
 • Urychluje celkový vývoj a růst kořenového a vegetativního systému rostliny.
 • Zvyšuje propustnost buněčných membrán, což usnadňuje pronikání živin do buněk.
 • Zvyšuje odolnost rostlin proti onemocnění, nepříznivým vlivům na životní prostředí. Rostlina je celkově odolnější proti plísňových, virovým napadení a celkově i proti parazitům.
 • Vylepšují se adaptogenní vlastnosti rostliny v danném prostředí.
 • Má celkvý vliv na vyšší produkci úrody a celkově na její kvalitu.
 • Úroda má vyšší stupeň cukrů, vláknim a prodlužuje celkově možná doba transportu a uskladnění.
 • Postřik Turf-humate je účinný u jednoletých, víceletých i trvalách rostlin. Jeho použití v zeměděltví, ovocnářství, zahradnictví.

Aplikace:

 • Aplikace Turf-humate se může provádět pomocí postřikovače, vodní mlhou ve formě směsy se stopovými minerálními prvky, nebo pesticidy (insekticidy, fundicidy, herbicidy). Přítomnost Turf-humate celkově pozitivně snižuje negativní účinky pesticidů na rostliny, zvyšuje jejich účinnost, snižuje a zabraňuje hromadění toxinů, urychluje celkovou detoxikaci rostlinných orgánů.
 • Při bio hospodaření na farmách samotná aplikace Turf-humate bez použití pesticidů působí jako ochranný faktor proti plísním, virům, parazitům.

Poměry míchání:

 • Čas, četnost a množství postřiku na listy pro různé plodin jsou uvedené v kapipole Dosažené výsledky.
 • Kalkulační jednotka obecně platná je 1 kg Turf-humate pasta : 200 litrů H2O pro 90 % vegetace při postřiku.


Základní poměr míchání 1:200 vodní postřik Turf-humate na 1 hektar

1 kg Turf-humate pasta200 litr H2OMimo kořenové ošetření rostlin (postřikem) ve vegetačním období vodním roztokem „Turf-humate“

Při postřiku „Turf-humate“ aktivuje látkovou výměnu, což vede k vytváření enzymů zvyšujících odolnost vůči nepříznivým podmínkám vnějšího prostředí, zesiluje syntézu chlorofylu, cukrů, vitamínů, aminokyselin a dalších životně důležitých látek. Urychluje se rozvoj kořenové a vegetativní rostlinné soustavy, zvyšuje se propustnost buněčných membrán, což usnadňuje průnik živných látek a minerálů dovnitř buňky. Celkově se zvyšuje odolnost rostlin vůči nemocem a nepříznivým vlivům prostředí. Zlepšují se adaptabilní vlastnosti rostliny v závislosti na prostředí. Rostlina plodí aktivněji a déle.

Aplikace „Turf-humate“ se může provádět postřikem v podobě směsí s mikroelementy minerálů a pesticidy (insekticidy, fungicidy, herbicidy), celkově se zmenšují negativní následky na rostliny z použití jedovatých chemikálií, zvyšuje se jejich účinnost, napomáhá snížení akumulace jedů a urychluje jejich rozklad v orgánech rostlin.

Doba a počet mimo kořenového ošetření pro různé hospodářské plodiny jsou uvedeny v kapitole Dosažené výsledky. Obecně platí pravidlo 1 litr koncentrátu „Turf-humate“ vystačí na jeden postřik 1 ha osevů, porostů v doporučené koncentraci 1:200 / 1:500 / 1:1000 podle typu rostliny a vegetačního období.Mobilní jednotka TORNADO pro postřik na polích, sadech, vinicích zabezpečuje 100% účinnost prostředku „Turf-humate“


Zpět - Možnosti aplikací