Turf-humate.eu

"OOO Torfogumat LLC"

Společnost VP Select s.r.o. zastupuje ruskou společnost "OOO Torfogumat LLC" a uvedla na trh EU půdní pomocnou látku "Aktivovaný Torfogumat Olchovského" pod názvem a značkou "Turf-humate".

Read More

Vlastnosti Turf-humate

 • Univerzální multi-funkční přírodní ekologický přípravek, který lze aplikovat pomocí zálivky ke kořenovému systému, nebo postřikem na listy.
 • Stimuluje všechny fyziologické procesy v rostlinách
 • Zvyšuje klíčivost semene (o 98%)
 • Stimuluje tvorbu kořenových systémů
 • Stimuluje růst aktivní plochy povrchu listů pro fotosyntézu
 • Stimuluje tvorbu květů
 • snižuje nutnost použití anorganických hnojiv
 • Snižuje a celkově omezuje používání pesticidů
 • Aplikace Turf-humate v zeměpisných šířkách s nestálými meteorologickými podmínkami zabezpečí jistotu výnosů z úrody
 • Reálná ochrana rostliny (buněčného systému) proti, nebo při stresu z mrazu, zimy, přívalových dešťů, sucha. Aktivním ošetřením pomocí Turf-humate lze tyto rostliny stabilizovat do normálního vegetačního stavu bez následků ovlivnění úrody.

Info ...

Inkrustace-moření  nástřikem vytvořená folie (povlak) Turf-humate na povrchu semen. Možno aplikace s pesticidy.

Mýty o bramborech  z vitaminů v bramborách najdeme především vitamin C. Je vynikajícím spalovačem tuků a skvěle se stará o stabilní hladinu cukru v krvi. Obsah vitaminu C začíná klesat ale téměř okamžitě po sklizni, proto brambory čerstvě vykopané ze země obsahují nejvíce vitaminu C. Zajímavým zjištěním je také fakt, že při smažení se tento vitamin rozpustný ve vodě nejlépe zachová, i když smažením se zvyšuje energetická hodnotu pokrmu. more info ...Aplikace vodního roztoku „Turf-humate“ do půdy závlahou

Při aplikaci do půdy prostředku „Turf-humate“ ke kořenovému systému rostlin se zlepšují jejích fyzikální vlastnosti v závislosti na vodě. „Turf-humate“ celkově zvyšuje nasycenost půdy vláhou, vytváří její optimální strukturu. Prostředek stimuluje rozvoj a okysličovací aktivitu půdních organismů, které zlepšují výživu rostlin dusíkem, draslíkem, fosforem a dalšími prvky minerálů.

 • Prostředek „Turf-humate" napomáhá v půdě nahromadění nejdůležitějších elementů výživy, které je rostlina schopna dobře asimilovat.
 • Prostředek vytváří tmavé zbarvení humusové vrstvy a následně optimalizuje tepelný režim půdy, dostatečně pevně váže nitráty, těžké a toxické kovy a zabraňuje jejich přecházení do kořenových systémů rostlin.
 • Vpravení do půdy se provádí na podzim, na jaře, před sadbou v době vegetačního období (1x za 3 měsíce) v podobě rovnoměrné bohaté závlahy pro všechny druhy plodin (jednoletých, víceletých).
 • 10 kg „Turf-humate“ pasta vystačí na ošetření půdy na ploše 1 hektaru (10000 m2). (Koncentrace 10:1000)


Základní poměr míchání 10:1000 vodní závlaha Turf-humate na 1 hektar

10 kg Turf-humate pasta
1000 litr H2O


Zpět - Možnosti aplikací