Galvanizace chromem (Cr) s nanodiamanty UDD

VP select

Obchodní společnost

Překlad web

 

Natural potraviny z ...

  • Mouky z vlaškých ořechůz jader borovic, z lněných semínek, z Ostropestřce, z dýňových semínek        
  • Cedru (pryskyřice, jádra, olej)
  • Rakytníku řešetlákového

Partnerské www ...

 


     

Metoda Dia Clust nanodiamont s chromem (Cr)

  • Chrom nanodiamant kompozitní vrstva

Metoda Dia Clust diamont / Chrom nanodiamant kompozitní vrstva je využívána konstruktéry ke zlepšení povrchových vlastností materiálů.  Dia Clust zvyšuje mechanickou odolnost, odolnost proti korozi, povrchovou tvrdost, mazací retenční vlastnosti povrchů u materiálů. Metoda je ekonomicčtější než doposud používané tradiční metody galvanizace.

  • Metoda aplikace:

Metoda nanodiamant kompozitní chromování využívá klasický elektrochemický galvanický proces

Velikost částic: 4x10(na -5) in. (0.0004 to 0.0006 mm)

Množství přísady do aplikace: 0.05-0.50%  celkové hmotnosti

Galvanické pokovení – tloušťka vrstvy: 0.00004" - 0.002"

Mikrotvrdost: Up to 1200 Knoop = 85+ Rc

  • Výhody metody Dia-Clust / Chrom kompozitní pokovování

Tvrdost naneseného povrchu při správně nastaveném procesu galvanizace je o 30 - 35% vyšší než klasická metoda chromování

Kulovitý tvar nanodiamantů zachycených na povrchu vylepšuje mechanickou mazivost (kluzkost). 

Povrch není agresivní, ekologický produkt.                                                              

Metoda Dia Clust je schopná zachytit Chrom nanodiamant kompozitní vrstvu i na na lehkých kovech (hliníku, hořčíku a titanu). To s sebou přináší možnost využití lehkých kovů a odstranění nedostatku fyzikálně danné nízké tvrdosti materiálu nanesením velmi tvrdého nepropustného materiálu.                     

UDD nanodiamanty lze aplikovat ve standardních galvanických zařízeních bez úprav.                                                                   

Upravený povrch metodou Dia Clust nanodiamant má odolnost proti oděru o 300 - 500% vyšší než klasické tvrdé chromování.                                                         

Koeficient tření na povrchu upraveným UDD nanodiamantem je výrazně snížen oproti klasickému tvrdému chromování.                                                                           

Přítomnost UDD nanodiamantů v naneseném povrchu upravuje odolnost proti korozi, až 1000 hodin testování v solné mlze.                                                                              

Možnost nahradit drahé tvrdé slitiny. (Možnost využití měkkých slitin a upravit pouze jejich povrch - ekonomický proces)                          

Aplikace UDD nanodiamantů nevyžaduje žádné dopňkové vypalování nebo tepelného zpracování po aplikaci. Nedochází k žádným dalším energetickým nárokům.

  • Efektivní oblasti pro aplikaci:                                

Raznice a matrice pro hluboké tažení (předpoklad zvýšení životnosti 2,5-4 krát)

Nástroje pro kovové kreslení, protlačování, soustružení (předpoklad zvýšení životnosti 4-8 krát)

Formy pro lisivání za studena kovových prášků (předpoklad zvýšení životnosti 15-90 krát)

Lodní šrouby, vrtule

Ozubená kola, hřídele a ložiska (předpoklad zvýšení životnosti 2-2,5 krát)

Technologie pro potravinářský a mléčný průmysl

Zařízení v petrochemickém průmyslu na zpracování suroviny

Vodicí lišty využívané jako lineární ložiska (feritové magnety)

Vojenské využití - zvýšení životnosti materiálů proti opotřebení, hlavně zbraní, závěry zbraní, atd.

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin, oxid diamantové vrstvy může být použitý pro zpevnění vnějších prvků - povrchů letadel, automobilů, lodí, které jsou vystavovány intenzivnímu opotřebení a korozi. Také pro vnitřní plochy - třecí spoje, kde jeden, nebo oba jsou vyrobeny z hliníku, nebo jeho slitin


  • Vojenské využití projekt - prodloužení životnosti hlavně pistole, 100 % odolnost proti korozi

Zpět