Nanodiamant aplikace při galvanizaci s chromem a zlatem

VP select

Obchodní společnost

Překlad web

 

Natural potraviny z ...

  • Mouky z vlaškých ořechůz jader borovic, z lněných semínek, z Ostropestřce, z dýňových semínek        
  • Cedru (pryskyřice, jádra, olej)
  • Rakytníku řešetlákového

Partnerské www ...

 


     

Společnost VP SELECT s.r.o. se zabývá profesionálním uplatněním aplikakace nanodiamantů v oblasti galvanizace chromem (Cr) a zlatem (Au). Po dohodě spolu se zákazníkem jsou nanodiamanty aplikovány do stávajícího výrobního procesu galvanizace, bez nároků na nové technologie. Od roku 2009 jsme schopni realizovat tuto unikátní technologii pokovení ve standartním výrobním procesu. Proces je založen na rozptylu kulovitého nanodiamantu na povrchu galvanizovaného materiálu. Unikátní tvar nanodiamantu umožňuje vykonávat funkci kuličkového ložiska. Díky kulovitému tvaru nanodiamant nemá žádnou vlastnost, která by vedla k pozdějšímu obrušování materiálu. 

Aplikace Nanodiamantů při galvanizaci

Tvrdost nanodiamantů

  • Uhlík je výjimečný prvek v Mendělejevově periodické tabulce, na jeho schopnost vázat se různými způsoby navzájem mezi s sebou či s dalšími prvky, je v podstatě založen život na zemi. U diamantové vazby (diamantová mřížka) jde o nejpevnější a nejhustší možné uspořádání atomů v pevné látce (největší počet atomů v krychlovém centimetru), to určuje jeho nejvýšší tvrdost mezi ostatními prvky.
  • Katalyzátor pro galvanizaci  chromem, zlatem, stříbrem, cínem, - vylepšení parametrů povrchových vrstev (galvanizace) pomocí nanodiamantů UDD
  • Suspenze nanodiamantů po přidání do elektrolytu působí jako katalyzátor a dochází ke zvýšení ionizace kovů (Cr, Au, Ag, Cu, Ni). Kov ionty (Cr, Au, Ag, Cu, Ni) obklopí každý  nanodiamant a vytvoří se krystalizační centra. Dojde ke vzniku mimořádně vysokého počtu těchto krystalizačních center (až 5x10⁶ na  1/cm²) umožní vytvoření masivního multi-krystalizačního procesu na povrchu galvanizovaného materiálu. Vzhledem ke zvýšené ionizaci diamantu v rámci katalýzy - super malé fragmenty nanodiamantů jsou celistvě naneseny na povrch galvanizovaného objektu, takže neexistují žádné mikroskopické póry na povrchu, na rozdíl od konvenčních postupů pokovování.  Výsledek je super - tvrdý diamant rozptýlený v nanášeném kovu. Vytvoří se tak kompozitní vrstva, která zvyšuje tvrdost povrchu, součinitel tření, odolnost proti korozi.
  • Mikrotvrdost povrchu materiálu s nanešeným povlakem Cr s nanodiamantem - galvanizace
  • Přítomnost nanodiamantů v nanešených povlacích  vylepšuje mikrotvrdost povrchu ve standartní kvalitě (do 1400 kg/mm²) ... 1,25 krát.  Nejlepší výsledky v kvalitě a jednoduchosti procesu se dosahuje v průmyslovém procesu v klasickém elektrolytu z následujícím obsahem chromového anhydridu CrO3 (250 gpl), kyselina sírová (2,5 gpl) a nanodimantů UDD (15-30 gpl). Obsah nanodiamantů UDD v povlaku odpovídá 0,3 - 1,0%... more info ...

Home